ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΥΛΟΠΟΙΗΘΕΙ

Ατομικές Συνεδρίες ψυχοκοινωνικής στήριξης, ενδυνάμωσης και κοινωνικής ένταξης ειδικών ομάδων (πλην παιδιών)
600
Ομαδικές Συνεδρίες των 5 ατόμων για Υπηρεσίες ψυχοκοινωνικής στήριξης, ενδυνάμωσης και κοινωνικής ένταξης ειδικών ομάδων (πλην παιδιών)
80
Ομαδικές Συνεδρίες των 5 ατόμων Υπηρεσίες ψυχοκοινωνικής στήριξης, ενδυνάμωσης και κοινωνικής ένταξης παιδιών
80
Ατομικές Συνεδρίες για Συμβουλές διαχείρισης οικογενειακού προϋπολογισμού και συμβουλευτική επιχειρηματικότητας
630

Α/Α

Περιγραφή Υπηρεσίας -Συνοδευτικού Μέτρου

Μονάδα Μέτρησης

Ποσότητα

1

Υπηρεσίες ψυχοκοινωνικής στήριξης, ενδυνάμωσης και κοινωνικής ένταξης ειδικών ομάδων (πλην παιδιών)

Ατομική Συμβουλευτική

Αριθμός Συνεδριών

600

2

Υπηρεσίες ψυχοκοινωνικής στήριξης, ενδυνάμωσης και κοινωνικής ένταξης ειδικών ομάδων (πλην παιδιών)

Ομαδική Συμβουλευτική

Αριθμός Συνεδριών

80

3

Υπηρεσίες ψυχοκοινωνικής στήριξης, ενδυνάμωσης και κοινωνικής ένταξης παιδιών

Ομαδική Συμβουλευτική

Αριθμός Συνεδριών

80

4

Συμβουλές διαχείρισης οικογενειακού προϋπολογισμού και συμβουλευτική επιχειρηματικότητας

Ατομική Συμβουλευτική

Αριθμός Συνεδριών

630

5

Συμβουλές διαχείρισης οικογενειακού προϋπολογισμού και συμβουλευτική επιχειρηματικότητας

Εκδηλώσεις / Ημερίδες

Αριθμός εκδηλώσεων

1

6

Δημοσιότητα Συνοδευτικών Μέτρων

Έντυπη Ενημέρωση

Αριθμός τεμαχίων

15

7

Δημοσιότητα Συνοδευτικών Μέτρων

Έντυπες Καταχωρήσεις

Αριθμός καταχωρήσεων

10