Υπηρεσίες ψυχοκοινωνικής στήριξης, ενδυνάμωσης και κοινωνικής ένταξης ειδικών ομάδων (πλην παιδιών)

ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΔΙΕΡΕΥΝΥΣΗΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΩΝ

. ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΜΕΡΟΣ 2ο )