Ενημερωτικές Διαδικτυακές Ημερίδες ΤΕΒΑ – ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Βασικός άξονας της ημερίδας είναι η ενημέρωση των ωφελούμενων και δυνητικά ωφελούμενων του Προγράμματος ΤΕΒΑ σχετικά με την: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥΣ

Οι ημερίδες θα διεξαχθούν την :

Τετάρτη 19 Οκτωβρίου 2022 και ώρα 18:30 μ.μ. μέσω της εφαρμογής “ZOOM

Παρασκευή 21 Οκτωβρίου 2022 και ώρα 18:30 μ.μ. μέσω της εφαρμογής “ZOOM”

Οι ωφελούμενοι θα ενημερωθούν με σχετικό SMS.