Ενημερωτική Διαδικτυακή Ημερίδα ΤΕΒΑ – ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥΣ

Βασικός άξονας της ημερίδας είναι η ενημέρωση των ωφελούμενων και δυνητικά ωφελούμενων του Προγράμματος ΤΕΒΑ σχετικά με την: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥΣ

Η ημερίδα θα διεξαχθεί την Τετάρτη 19 Οκτωβρίου 2022 και ώρα 18:30 μ.μ. μέσω της εφαρμογής “ZOOM

Οι ωφελούμενοι θα ενημερωθούν με σχετικό SMS.