Ενημερωτική Εκδήλωση του ΤΕΒΑ σε σχολεία του Δήμου Καρδίτσας

Ενημερωτική Εκδήλωση του ΤΕΒΑ σε σχολεία του Δήμου Καρδίτσας

Βασικός άξονας της εκδήλωσης θα είναι η συμμετοχή των ωφελούμενων – δυνητικών ωφελούμενων παιδιών του Προγράμματος ΤΕΒΑ αλλά και του συνόλου των παιδιών στο εργαστήριο / εκδήλωση με τίτλο:

Η ΑΞΙΑ ΚΑΙ Η ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΩΝ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΩΝ

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την:

Τετάρτη 29 Μαρτίου 2023 και ώρα 10:00 π.μ. στο 23ο Νηπιαγωγείο Καρδίτσας

Βασικός άξονας της εκδήλωσης θα είναι η συμμετοχή των ωφελούμενων – δυνητικών ωφελούμενων παιδιών του Προγράμματος ΤΕΒΑ αλλά και του συνόλου των παιδιών στο εργαστήριο / εκδήλωση με τίτλο:

Η ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΚΑΙ Η ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΩΝ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΩΝ

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την:

Πέμπτη 27 Απριλίου 2023 και ώρα 10:00 π.μ. στο 19ο Δημοτικό Σχολείο Καρδίτσας

Ενημερωτική Εκδήλωση του ΤΕΒΑ

με τη συμμετοχή του Παρατήματος Ρομά του Κέντρου Κοινότητας Δήμου Καρδίτσας

Βασικός άξονας της εκδήλωσης θα είναι η συμμετοχή των ωφελούμενων – δυνητικών ωφελούμενων παιδιών του Προγράμματος ΤΕΒΑ αλλά και του συνόλου των παιδιών στο εργαστήριο / εκδήλωση με τίτλο:

Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την:

Τετάρτη 03 Μάϊου 2023 και ώρα 10:00 π.μ. στο 19ο Δημοτικό Σχολείο Καρδίτσας

Ενημερωτική Εκδήλωση του ΤΕΒΑ

με τη συμμετοχή του Παρατήματος Ρομά του Κέντρου Κοινότητας Δήμου Καρδίτσας

Βασικός άξονας της εκδήλωσης θα είναι η συμμετοχή των ωφελούμενων – δυνητικών ωφελούμενων παιδιών του Προγράμματος ΤΕΒΑ αλλά και του συνόλου των παιδιών στο εργαστήριο / εκδήλωση με τίτλο:

Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την:

Τετάρτη 03 Μάϊου 2023 και ώρα 10:00 π.μ. στο 19ο Δημοτικό Σχολείο Καρδίτσας