Κοινωνική Σύμπραξη

Στο Δρόμο της Αλληλεγγύης

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΠΕ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

Επικεφαλής της Κοινωνικής Σύμπραξης (ΚΣ) είναι ο Δήμος Καρδίτσας, η σύμπραξη αφορά στο σύνολο των Δήμων της Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας , η οποία συγκροτείται από τους εξής εταίρους:.

Δήμος Καρδίτσας

Πληροφορίες

Δήμος Αργιθέας

Πληροφορίες