ΣΗΜΕΙΑ ΔΙΑΝΟΜΩΝ

ΔΕΙΤΕ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΤΑ ΣΗΜΕΙΑ ΔΙΑΝΟΜΩΝ

Πατηστε εδω για Εμφάνιση του Χάρτη

ΣΗΜΕΙΑ ΔΙΑΝΟΜΩΝ

Για το Δήμο Καρδίτσας το πρώην ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟ ΛΟΥΜΑΚΗ στην οδό Χαριλάου Φλωράκη

Για το Δήμο Σοφάδων, το πρώην S/M CARREFOUR και το Κτίριο του Κέντρου Κοινότητας Παραρτήματος Ρομά

Για το Δήμο Λίμνης Πλαστήρα, το Δημαρχείο του Δήμου Λίμνης Πλαστήρα

Για το Δήμο Αργιθέας, το σημείο διανομής θα είναι η Αγορασιά

Για το Δήμο Μουζακίου το Δημοτικό Κινηματοθέατρο Μουζακίου

Για το Δήμο Παλαμά, το Μουσών Μέλαθρο

Α/Α

Ημερομ. Από

Ημερομ. Εώς

1

7/12/2017

8/12/2017

2

13/2/2018

22/2/2018

3

7/3/2018

23/3/2018

4

24/4/2018

27/4/2018

5

17/7/2018

18/7/2018

6

19/9/2018

21/9/2018

7

13/11/2018

14/11/2018

8

13/12/2018

21/12/2018

9

1/3/2019

15/3/2019

10

18/3/2019

26/3/2019

11

16/4/2019

25/4/2019

12

8/5/2019

17/5/2019

13

18/6/2019

28/6/2019

14

9/7/2019

31/7/2019

15

2/12/2019

6/12/2019

16

11/2/2020

14/2/2020

17

13/3/2020

16/3/2020

18

8/4/2020

17/4/2020

19

15/6/2020

19/6/2020

20

1/9/2020

4/9/2020

21

1/12/2020

5/12/2020

22

5/4/2021

21/4/2021

23

20/9/2021

24/9/2021

24

6/12/2021

10/12/2021

Περιγραφή

Ημερομ. Από

Ημερομ. Εώς

Σημεία

ΔΙΑΝΟΜΗ ΜΑΡΤΙΟΥ – ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ

1/3/2019

14/3/2019

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ Ν. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

ΔΙΑΝΟΜΗ ΜΑΡΤΙΟΥ – ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

1/3/2019

15/3/2019

Καρδίτσας

ΔΙΑΝΟΜΗ ΜΑΡΤΙΟΥ – ΔΗΜΟΣ ΣΟΦΑΔΩΝ

1/3/2019

14/3/2019

Σοφάδων

ΔΙΑΝΟΜΗ ΜΑΡΤΙΟΥ – ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΜΑ

1/3/2019

14/3/2019

Παλαμά

ΔΙΑΝΟΜΗ ΜΑΡΤΙΟΥ – ΔΗΜΟΣ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ

1/3/2019

14/3/2019

Μουζακίου

ΔΙΑΝΟΜΗ ΜΑΡΤΙΟΥ – ΔΗΜΟΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ

1/3/2019

14/3/2019

Λίμνης Πλαστήρα

ΔΙΑΝΟΜΗ ΜΑΡΤΙΟΥ Νο2 ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

18/3/2019

26/3/2019

Καρδίτσας

ΔΙΑΝΟΜΗ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019 ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

16/4/2019

25/4/2019

Καρδίτσας

ΔΙΑΝΟΜΗ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019 ΔΗΜΟΥ ΣΟΦΑΔΩΝ

16/4/2019

25/4/2019

Σοφάδων

ΔΙΑΝΟΜΗ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019 ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΑΜΑ

16/4/2019

25/4/2019

Παλαμά

ΔΙΑΝΟΜΗ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019 ΔΗΜΟΥ ΑΡΓΙΘΕΑΣ

16/4/2019

25/4/2019

Αργιθέας

ΔΙΑΝΟΜΗ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019 ΔΗΜΟΥ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ

16/4/2019

25/4/2019

Λίμνης Πλαστήρα

ΔΙΑΝΟΜΗ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019 ΔΗΜΟΥ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ

16/4/2019

25/4/2019

Μουζακίου

ΔΙΑΝΟΜΗ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019 ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

16/4/2019

25/4/2019

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ Ν. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

ΔΙΑΝΟΜΗ ΜΑΙΟΥ 2019 ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

8/5/2019

17/5/2019

Καρδίτσας

ΔΙΑΝΟΜΗ ΙΟΥΝΙΟΥ 2019 ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

18/6/2019

28/6/2019

Καρδίτσας

ΔΙΑΝΟΜΗ ΙΟΥΝΙΟΥ 2019 ΔΗΜΟΥ ΣΟΦΑΔΩΝ

18/6/2019

28/6/2019

Σοφάδων

ΔΙΑΝΟΜΗ ΙΟΥΝΙΟΥ 2019 ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΜΑ

18/6/2019

28/6/2019

Παλαμά

ΔΙΑΝΟΜΗ ΙΟΥΝΙΟΥ 2019 ΔΗΜΟΣ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ

18/6/2019

28/6/2019

Μουζακίου

ΔΙΑΝΟΜΗ ΙΟΥΝΙΟΥ 2019 ΔΗΜΟΥ Λ. ΠΛΑΣΤΗΡΑ

18/6/2019

28/6/2019

Λίμνης Πλαστήρα

ΔΙΑΝΟΜΗ ΙΟΥΛΙΟΥ 2019 ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

9/7/2019

31/7/2019

Καρδίτσας

ΔΙΑΝΟΜΗ 12/2019 ΚΑΡΔΙΤΣΑ-ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ

2/12/2019

6/12/2019

Καρδίτσας, ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ Ν. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

ΔΙΑΝΟΜΗ 12-2019 ΛΟΙΠΟΙ ΔΗΜΟΙ

2/12/2019

6/12/2019

Λίμνης Πλαστήρα, Αργιθέας, Μουζακίου, Παλαμά, Σοφάδων

ΔΙΑΝΟΜΗ 02/2020

11/2/2020

14/2/2020

Καρδίτσας, Λίμνης Πλαστήρα, Αργιθέας, Μουζακίου, Παλαμά, Σοφάδων, ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ Ν. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

ΔΙΑΝΟΜΗ 03/2020

13/3/2020

16/3/2020

Παλαμά

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2020

8/4/2020

17/4/2020

Καρδίτσας, Λίμνης Πλαστήρα, Αργιθέας, Μουζακίου, Παλαμά, Σοφάδων, ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ Ν. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

ΔΙΑΝΟΜΗ 06-2020

15/6/2020

19/6/2020

Λίμνης Πλαστήρα, Αργιθέας, Μουζακίου, Παλαμά, Σοφάδων, ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ Ν. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

ΔΙΑΝΟΜΗ 06-2020 (Καρδίτσα)

15/6/2020

19/6/2020

Καρδίτσας

ΔΙΑΝΟΜΗ 09/2020 ΚΑΡΔΙΤΣΑ

1/9/2020

4/9/2020

Καρδίτσας

ΔΙΑΝΟΜΗ 09-2020 ΛΟΙΠΟΙ ΔΗΜΟΙ

1/9/2020

4/9/2020

Λίμνης Πλαστήρα, Αργιθέας, Μουζακίου, Παλαμά, Σοφάδων, ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ Ν. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

1η ΔΙΑΝΟΜΗ

7/12/2017

8/12/2017

Καρδίτσας, Λίμνης Πλαστήρα, Αργιθέας, Μουζακίου, Παλαμά, Σοφάδων, ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ Ν. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

ΔΙΑΝΟΜΗ 12-2020

1/12/2020

5/12/2020

Μουζακίου

ΔΙΑΝΟΜΗ 12-2020 ΔΗΜΟΙ ΑΡΓΙΘΕΑΣ, ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ, ΠΑΛΑΜΑ

1/12/2020

5/12/2020

Λίμνης Πλαστήρα, Αργιθέας, Παλαμά

ΔΙΑΝΟΜΗ 12-2020 ΔΗΜΟΣ ΣΟΦΑΔΩΝ

1/12/2020

5/12/2020

Σοφάδων

ΔΙΑΝΟΜΗ 12-2020 ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ – ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ

1/12/2020

5/12/2020

Καρδίτσας, ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ Ν. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

ΔΙΑΝΟΜΗ 04-2021 Λ. ΠΛΑΣΤΗΡΑ-ΑΡΓΙΘΕΑ-ΠΑΛΑΜΑ-ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΡΙΤΕΚΩΝ

5/4/2021

9/4/2021

Λίμνης Πλαστήρα, Αργιθέας, Παλαμά, ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ Ν. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

ΔΙΑΝΟΜΗ 04-2021 ΜΟΥΖΑΚΙ

5/4/2021

9/4/2021

Μουζακίου

ΔΙΑΝΟΜΗ 04-2021 ΣΟΦΑΔΕΣ

5/4/2021

9/4/2021

Σοφάδων

ΔΙΑΝΟΜΗ 04-2021 ΚΑΡΔΙΤΣΑ

5/4/2021

9/4/2021

Καρδίτσας

ΔΙΑΝΟΜΗ 04-2021 ΑΡΓΙΘΕΑ

21/4/2021

21/4/2021

Αργιθέας

2η ΔΙΑΝΟΜΗ

13/2/2018

15/2/2018

Καρδίτσας, Λίμνης Πλαστήρα, Αργιθέας, Μουζακίου, Παλαμά, Σοφάδων, ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ Ν. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

3η ΔΙΑΝΟΜΗ

20/2/2018

22/2/2018

Π.Ε. Καρδίτσας , Καρδίτσας, Λίμνης Πλαστήρα, Αργιθέας, Μουζακίου, Παλαμά, Σοφάδων, ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ Ν. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

4η ΔΙΑΝΟΜΗ

7/3/2018

9/3/2018

Καρδίτσας, Λίμνης Πλαστήρα, Αργιθέας, Μουζακίου, Παλαμά, Σοφάδων, ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ Ν. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

5η ΔΙΑΝΟΜΗ

20/3/2018

23/3/2018

Καρδίτσας, Λίμνης Πλαστήρα, Αργιθέας, Μουζακίου, Παλαμά, Σοφάδων, ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ Ν. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

6η ΔΙΑΝΟΜΗ

24/4/2018

27/4/2018

Καρδίτσας, Λίμνης Πλαστήρα, Αργιθέας, Μουζακίου, Παλαμά, Σοφάδων, ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ Ν. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

7η ΔΙΑΝΟΜΗ

17/7/2018

18/7/2018

Καρδίτσας, Λίμνης Πλαστήρα, Αργιθέας, Μουζακίου, Παλαμά, Σοφάδων, ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ Ν. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

9η ΔΙΑΝΟΜΗ

13/11/2018

14/11/2018

Π.Ε. Καρδίτσας , Καρδίτσας, Λίμνης Πλαστήρα, Αργιθέας, Μουζακίου, Παλαμά, Σοφάδων, ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ Ν. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

10 η ΔΙΑΝΟΜΗ

13/12/2018

21/12/2018

Καρδίτσας, Λίμνης Πλαστήρα, Αργιθέας, Μουζακίου, Παλαμά, Σοφάδων, ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ Ν. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

11 η ΔΙΑΝΟΜΗ

13/12/2018

21/12/2018

Καρδίτσας

ΔΙΑΝΟΜΗ ΜΑΡΤΙΟΥ – ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΙΘΕΑΣ

1/3/2019

14/3/2019

Αργιθέας

8η ΔΙΑΝΟΜΗ

19/9/2018

21/9/2018

Καρδίτσας, Λίμνης Πλαστήρα, Αργιθέας, Μουζακίου, Παλαμά, Σοφάδων, ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ Ν. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

ΔΙΑΝΟΜΗ 09-2021

20/9/2021

24/9/2021

Καρδίτσας, Λίμνης Πλαστήρα, Αργιθέας, Μουζακίου, Παλαμά, Σοφάδων, ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ Ν. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

ΔΙΑΝΟΜΗ 12-2021 ΔΗΜΟΙ Λ.ΠΛΑΣΤΗΡΑ – ΑΡΓΙΘΕΑΣ – ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ – ΠΑΛΑΜΑ – ΣΟΦΑΔΩΝ

6/12/2021

10/12/2021

Λίμνης Πλαστήρα, Αργιθέας, Μουζακίου, Παλαμά, Σοφάδων

ΔΙΑΝΟΜΗ 12-2021 ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ – ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ

6/12/2021

10/12/2021

Καρδίτσας, ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ Ν. ΚΑΡΔΙΤΣ